Alternativer Karlspreis 2000

Nagroda Praw Człowieka / Human Rights Award Europejsko - Amerykańskiego KomitetuObywatelskiego do Spraw Praw Człowieka i Wolności Religijnej w USA

( „Alternative Charlemagne award 2000" on http.//www.alt - charlemagne.award.de)

Europejsko - Amerykański Komitet Obywatelski do Spraw Człowieka i Wolności Religijnej w USA (dotychczas Niemiecko - Amerykański Komitet od Spraw Praw Człowieka i Wolności
Religijnej w USA) wstawia się za uznaniem wolności religijnej w USA i na całym świecie, jak również angażuje się w sporach szczególnie przeciwko nowym, totalitarnym organizacjom.

Jako europejscy przyjaciele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, lub jako obywatele USA - jesteśmy dotknięci napadami Scientology-Organisation na życie i godność człowieka jej członków, jak również jej krytyków.

Jesteśmy przerażeni faktem, że Scientology-Organisation (SO) udało się w ostatnich latach wywrzeć wpływ na na politykę zewnętrzną USA. SO, która jest odpowiedzialna m.in za: 17-to dniową , długą męczarnię, w następstwie której zmarła Lisa Mc Person (USA), ruinę finansową rodziny Aigner (Niemcy) i tragiczną śmiercią Patricka Vic (Francja), stara się wyrządzić szkodę europejsko-amerykańskiej przyjaźni, nad którą wszyscy w ostatnich latach tak ciężko pracowaliśmy.

Nagroda Praw Człowieka dla obywateli USA

Również w USA żyje wiele osób, które przeciwstawiają się roszczeniu dojścia do władzy SO. Postanowiliśmy odznaczyć Nagrodą Praw Obywatelskich, Alternativer Karlspreis 2000 ( Alternative Cahlemagne award 2000) / Human Rights Awards - Europejsko - Amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w USA, obywatela Stanów Zjednoczonych - Roberta S. Mintona, przewodniczącego „Lisa McPherson - Trust", za swoje zasługi w walce o prawa ludzkości i o wolność religijną.

Ta nagroda zostanie uroczyście przekazana Bobowi Mintonowi dnia 3-go czerwca 2000 w ramach uroczystości w Lipsku, mieście w którym miał początek wschodnioniemiecki ruch praw obywatelskich.

Bob Minton zasłużył się swoim zaangażowaniem, swoją odwagą i duchem obywatelskim dla zagrożnego społeczeństwa USA poprzez totalitarną organizację Scientology - Organisation (SO) i dla zagrożonych poprzez Scientology - Organisation (SO) napastowanych i ściganych osób, które wystąpiły z tej organizacji jak również walką o prawa obywatelskie i o prawo wypowiadania myśli w USA i na całym świecie. Tym odznaczeniem chcemy wyrazić naszą pomoc dla narodu amerykańskiego, ażeby zakończyć naruszanie praw obywatelskich, które są skierowane poprzez Scientology - Organisation przeciwko obywatelom USA i obwatelom innych krajów.

Osoby wspierające nagrodę z pochodzą z następujących krajów: Australia, USA, Anglia, Niemcy, Holandia, Szwajcaria i dalszych.

Odpowiedzialny w znaczeniu prawa prasowego: Pfr. Thomas Gandow, Dialog Zentrum Berlin, Heimat 27, D-14165 Berlin

Różnica pomiędzy Alternativer Karlspreis i „oryginałem" Aachener Karlspreis:
Bob Minton czy Bill Clinton

„Aachener Karlspreis" był przeznaczony na to, ażeby wyróżnić osoby, które wspierają demokrację, prawa człowieka i wspólne wartości Europy. Do dotychczasowych laureatów należą osobistości jak Konrad Adenauer (Niemcy), Winston Churchill ( Anglia), George C. Marshall (USA), Konstantin Karamanlis (Grecja), Hernry Kissinger (USA), Frére Roger, Communauté de Taizé (Francja), Vaclav Havel (Czechy) i królowa Beatrice Holenderska. Lista laureatów nagrody Karola znajduje się pod:
http: www.aachen.de Karlspreis 1999 preistaeger-alle.htm

Aachener Preis powinien być przyznawany za najbardziej wartościowy udział służący zjednoczeniu Europy , współpracy, jak również za humanitaryzm i służbę na rzecz pokoju na całym świecie.

W roku 2000 Aachener Karlspreis został przyznany prezydentowi USA Billowi Clintonowi.
http://194.235.36.141/Karlspreis2000/preistraeger.htm i http://194.235.36.141/Karlspreis2000begruendung.htm

Uważamy, że inne osoby są lepiej predysponowane do publicznego wyróżnienia za swój angaż przy wspieraniu wolności słowa i za demokratyczny styl życia. Prezydent Clinton z różnych względów wywołał raczej kontrowersje i niebardzo wyróżnił się jako przykład. Z naszego punktu widzenia, szczególnie sporny jest jego „liberalny" stosunek do Sientology (SO).

. Pierwsze wydarzenie w serii korrelacji pomiędzy Scientology- Organisation (SO) i Billem Clintonem było jednoczneśnie najefektywniejszą bronią, którą Scientology do dziś sobie osiągnęło : Scientology zostało poprzez US-amerykański Urząd Skarbowego IRS w pierwszym roku urzędowania Clintona zwolnione od podatków - „ze względu na cele religijne".

. Od tego momentu Ministerstwo Spraw Zewnętrznych administracji Clintona krytykowało nieustannie Niemcy i inne państwa europejskie za krytyczne obchodzenie się z Scientology - i to w obliczu udokumentowanego łamania praw obywatelskich w USA i w innych krajach.

. W listopadzie 1996 roku napisał Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych, ekskluzywny artykuł, umyślnie dla magazynu Scientology „Freedom". Clinton pozwolił ukazać się temu artukułowi w szwajcarskiej gazecie scientologicznej „Ethique er Liberte" a następnie w niemieckim wydaniu scientologicznej prasy propagandowej „Zeit zu entscheiden" str.48 f pod tytulem „Co możemy zrobić przeciwko narkomanii".

. W 1997 roku spotkał się doradca Clintona „Od Bezpieczeństwa Narodowego" Sandy Berger z aktorem filmowym Johnem Trawoltą i innymi scientologami, ażeby omówić z nimi postawę rządu względem rządu niemieckiego.

. W liście z dnia 22 grudnia 1999 Clinton wyraża podziękowania „z serdecznymi pozdrowie niami" scientologom za ich wytężenia popierania wolności religijnej i budowania prawych wspólnot, które łączy zrozumienie, współczucie i wspólny respekt.

Oficjalne poparcie prezydenta Clintona dla Scientology nie jest wyrazem poparcia narodu amerykańskiego, jak również poprzez niego wybranych przedstawicieli w Kongresie, amerykańskim Parlamencie.

Co prawda, od 1997 roku wystąpiły i wystąpili wielokrotnie aktorki i aktorzy w Kongresie USA wspólnie starając się o zakłócenie stosunków niemiecko-amerykańskich poprzez przejęcie scjentologicznego punktu widzenia. Jednakże każdy przepis prawny, który został przedłożony poprzez im poddanym osobom z Kongresu, został przegłosowany lub odrzucony bez podania do dyskusji publicznej.

Przykładem,
który pobudza do naśladownictwa

Jest Amerykanin, który nie dzieli szczególnego upodobania prezydenta Clintona, a wręcz przeciwnie, wyróżnia się tym, że sprzeciwia się totalitarnym tendencjom tej grupy. Pomiędzy wieloma osobami, które rozpoznały scientologiczną , obowiązkową praktykę systematycznego przekręcania religijnej dyskryminacji wybiła się jedna osoba.

Tą osobą jest Robert S. Minton.

Alternativer Karlspreis

Europejsko-Amerykański Komitet od Spraw Praw Człowieka i Wolności Religijnych w USA postanowił przyznać alternatywną nagrodę tej osobie, która jednoznacznie wspierała swoimi aktywnościami sprawę demokracji, wolności myśli i wolności sumienia. Tą osobą, godną tej nagrody, jest Bob Minton.

Alternativer Karlspreis 2000

Nagroda Praw Człowieka / Human Rights Awards Komitetu Europejsko-Amerykańskiego Komitetu dla Praw Człowieka i Wolności Religijnych w USA http://alt-karlspreis.de - Poczta: c/o DZB, Heimat 27, D-14165 Berlin

(„Alternative Charlemagne award 2000 on http://www.alt-charlemagne-award.de)